DBA مدیریت استراتژیک
43%
تخفیف

DBA گرایش مدیریت استراتژیک Doctorate of Business Administration

بدون امتیاز 0 رای
14,000,000 تومان 8,000,000 تومان

DBA مخفف Doctorate of Business Administration و از علوم مدیریتی روز دنیا است شما با شرکت در دوره حضوری DBA گرایش مدیریت استراتژیک و یا دوره مجازی DBA گرایش مدیریت استراتژیک آموزش عالی آزاد زبدگان، میتوانید مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمایید.

0
14,000,000 تومان 8,000,000 تومان
مدیریت امور گمرکی
26%
تخفیف

مدیریت امور گمرکی (صادرات و واردات) Export Import

بدون امتیاز 0 رای
19,000,000 تومان 14,000,000 تومان

DBA  مخفف Doctorate of Business Administration و از علوم مدیریتی روز دنیا است شما با شرکت در دوره حضوری DBA و یا دوره مجازی DBA آموزش عالی آزاد زبدگان، میتوانید مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمایید.

1
19,000,000 تومان 14,000,000 تومان
مدیریت کنترل کیفیت
53%
تخفیف

مدیریت کیفیت Quality Management

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان 900,000 تومان

DBA  مخفف Doctorate of Business Administration و از علوم مدیریتی روز دنیا است شما با شرکت در دوره حضوری DBA و یا دوره مجازی DBA آموزش عالی آزاد زبدگان، میتوانید مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمایید.

0
1,900,000 تومان 900,000 تومان
DBA بازاریابی
42%
تخفیف

DBA مدیریت عالی کسب و کار گرایش بازاریابی Doctorate of Business Administration

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان 7,000,000 تومان

DBA  مخفف Doctorate of Business Administration و از علوم مدیریتی روز دنیا است شما با شرکت در دوره حضوری DBA و یا دوره مجازی DBA آموزش عالی آزاد زبدگان، میتوانید مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمایید.

0
12,000,000 تومان 7,000,000 تومان
MBA گردشگری و توریسم
50%
تخفیف

MBA گرایش مدیریت گردشگری و توریسم Master of Business Administration

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان 6,000,000 تومان

MBA  مخفف Master of Business Administration و از علوم مدیریتی روز دنیا است شما با شرکت در دوره حضوری MBA مدیریت گردشگری و توریسمو یا دوره مجازی MBA مدیریت گردشگری و توریسم آموزش عالی آزاد زبدگان، میتوانید مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمایید.

0
12,000,000 تومان 6,000,000 تومان
فروش و برندینگ
53%
تخفیف

اصول تبلیغات و برندینگ

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان 900,000 تومان

دوره تبلیغات و برندینگ به ۸ اصل اساسیکه به وسیله آن برند قوی در بازار بسازید تکیه دارد: تبلیغات روابط عمومی…

0
1,900,000 تومان 900,000 تومان
مدیریت MBA صنایع
42%
تخفیف

MBA گرایش مدیریت صنایع کوچک و متوسط Master of Business Administration

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان 7,000,000 تومان

MBA  مخفف Master of Business Administration و از علوم مدیریتی روز دنیا است شما با شرکت در دوره حضوری MBA مدیریت صنایع کوچک و متوسط و یا دوره مجازی MBA مدیریت صنایع کوچک و متوسط آموزش عالی آزاد زبدگان، میتوانید مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمایید.

0
12,000,000 تومان 7,000,000 تومان
MBA مدیریت پروژه
42%
تخفیف

MBA گرایش پروژه مدیریت حرفه ای کسب و کار Master of Business Administration

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان 7,000,000 تومان

MBA  مخفف Master of Business Administration و از علوم مدیریتی روز دنیا است شما با شرکت در دوره حضوری MBA پروژه و یا دوره مجازی MBA پروژه آموزش عالی آزاد زبدگان، میتوانید مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمایید.

0
12,000,000 تومان 7,000,000 تومان