آزمون قضات
57%
تخفیف

آزمون سردفتر و قضات

بدون امتیاز 0 رای
7,000,000 تومان 3,000,000 تومان

MBA  مخفف Master of Business Administration و از علوم مدیریتی روز دنیا است شما با شرکت در دوره حضوری MBA و یا دوره مجازی MBA آموزش عالی آزاد زبدگان، میتوانید مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمایید.

0
7,000,000 تومان 3,000,000 تومان
آمادگی آزمون وکالت
50%
تخفیف

آزمون وکالت

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان 6,000,000 تومان

MBA  مخفف Master of Business Administration و از علوم مدیریتی روز دنیا است شما با شرکت در دوره حضوری MBA و یا دوره مجازی MBA آموزش عالی آزاد زبدگان، میتوانید مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمایید.

0
12,000,000 تومان 6,000,000 تومان