MBA گرایش مدیریت بیمارستان و مراکز خدماتی Master of Business Administration

بدون امتیاز 0 رای
15,800,000 تومان

MBA  مخفف Master of Business Administration و از علوم مدیریتی روز دنیا است شما با شرکت در دوره حضوری MBA مدیریت بیمارستان و مراکز خدماتی و یا دوره مجازی MBA مدیریت بیمارستان و مراکز خدماتی آموزش عالی آزاد زبدگان، میتوانید مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمایید.

0
15,800,000 تومان