MBA گرایش مدیریت فرهنگی Master of Business Administration

بدون امتیاز 0 رای
15,800,000 تومان

MBA مخفف Master of Business Administration و از علوم مدیریتی روز دنیا است شما با شرکت در دوره حضوری MBA گرایش مدیریت فرهنگی و یا دوره مجازی MBA گرایش مدیریت فرهنگی آموزش عالی آزاد زبدگان، میتوانید مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمایید.

0
15,800,000 تومان