جهت مشاهده مجوز دار بودن موسسه آموزش عالی آزاد زبدگان کافیست به سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری مراجعه فرمایید و از سربرگ منو دانشگاه ها و پژوهشگاه ها -> زیر منو موسسات آموزش عالی آزاد را کلیک نمایید و در جعبه جستجو تایپ فرمایید زبدگان تا نام موسسه مانند تصویر زیر برای شما نمایش داده شود.

مجوز وزارت علوم زبدگان

موسسه آموزش عالی آزاد زبدگان دارای موافقت نامه قطعی به شما ۲۲/۴۲۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۲ از وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.

مجوز وزارت علوم