آیین نامه انضباطی:

با توجه به قداست علم و محیط آموزشی و عنایت خاص شرع مبین نظام اسلامی به این موضوع و ضرورت تامین حقوق عمومی فراگیران ، رعایت اخلاق و رفتار اسلامی و انسانی در مراکز علمی و آموزشی به منظور بهره وری بهتر و بیشتر فرآیند آموزش امری ضروری و لازم است که بدون همکاری و التزام عملی کلیه فراگیران به این مهم ، میسر نخواهد بود. از فراگیران عزیز انتظار می رود ضمن مطالعه و آگاهی کامل از مفاد این آیین نامه و عمل به آن ، سعی نمایند در طول دوره آموزشی و حضور در مرکز آموزش ، اخلاق و رفتار شایسته مناسب در محیط علمی داشته و مسئولین را در ارائه خدمات هرچه بهتر در زمینه آموزش یاری دهند. بدیهی است با متخلفین برابر مفاد آیین نامه و سایر مقررات دانشگاهی رفتار خواهد شد.

الف : تعهدات انضباطی فراگیران:

۱- رعایت کامل حجاب اسلامی برای خواهران و برادران.

۲- پرهیز از ارتکاب هرگونه رفتاری که موجب ایجاد وقفه در تشکیل کلاس و یا منجر به عدم تشکیل کلاس شده و مزاحم اجرای برنامه های مجموعه گردد.

۳- پرهیز از هرگونه رفتار که موجب بروز هرج و مرج در روند آموزش و آرامش محیط آموزشی گردد.

۴- پرهیز از هرگونه عمل و رفتاری که موجب اهانت به دیگران و یا هتک حرمت اساتید و مسئولان آموزش گردد.

اقدامات واحد آموزش در مورد متخلفین:

۱- احضار و اخطار شفاهی.

۲- احضار و اخطار کتبی با درج در پرونده.

۳- منع تحصیلی فراگیر به مدت یک ترم با احتساب سنوات.

۴- منع دائم از تحصیل در مجموعه. ضمنا فراگیر موظف است هرگونه درخواست و یا اعتراض خود را کتبا به مسئولین آموزش تسلیم نماید تا از طریق سلسله مراتب مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.

ب : مقررات آموزشی:

۱- هر فراگیر موظف است در طول زمانی که توسط مرکز اعلام می شود برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی خود اقدام نماید.

۲- تاخیر در ثبت نام بیش از دو جلسه از تشکیل کلاس ، انصراف از تحصیل شناخته شده و این گونه فراگیران نمی توانند هیچ گونه ادعایی نسبت به ثبت نام آن ترم داشته باشند ، در عین حال زمان آن ترم جزء مدت مجاز تحصیلی ایشان محسوب خواهد شد.

۳- حداکثر مدت مجاز تحصیل ۸ ترم ۳ ماهه (۲ سال) و در صورتیکه فراگیر نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیلی با موفقیت بگدراند از ادامه تحصیل محروم و از مجموعه اخراج می گردد.

۴- حضور در کلاس های فراگیر الزامی نیست، عدم حضور دانشجو در کلاس غیبت به حساب نمی آید.

۵- از آنجا که ترم های اول تا سوم ، غالبا دروس مقدماتی را شامل میشود و اساتید ملزم به تدریس از سطوح ابتدایی هستند چنانچه فراگیر مباحث هریک از دروس را در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزش عالی گذرانده باشد میتوانند با ارائه مدرک کتبی و با هماهنگی استاد مربوطه آن درس را به صورت غیرحضوری گذرانده و تنها در امتحان مربوطه شرکت نماید و یا با هماهنگی مدیر گروه آن درس از وی پذیرفته خواهد شد.

۶- پس از ثبت نام در هر مقطعی انصراف فراگیر از دوره فوق امکان پذیر نخواهد بود و در صورت داشتن عذر موجه ، فراگیر میتواند تغییر گروه داده و یا شهریه خود را به حداکثر ۲ دوره بعد منتقل نماید.

۷- فراگیر لازم است با اطلاع از طرح درسی و همچنین با آگاهی از پیش نیاز درس مورد نظر ، اقدام به ثبت نام نماید و استرداد مبلغ شهریه به این دلیل امکان پذیر نخواهد بود.

۸- فراگیر میتواند پس از اتمام دوره و کسب نمره قبولی بالاتر از ۱۴ و تحویل مدارک مورد نیاز به دفتر آموزش تا ۱ ماه بعد جهت دریافت گواهینامه خود مراجعه نماید.

۹- گواهینامه فراگیر حداکثر تا ۳ ماه پس از اتمام و درخواست در دفتر آموزش نگهداری می گردد و پس از زمان اعلام شده مرکز هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ج: شرایط انصراف و رزرو:

۱- فراگیرانی که میخواهند یک ترم رزرو شوند باید شهریه ثابت همان ترم را بپردازند.

۲- چنانچه به هر دلیل در تاریخ برگزاری هر ترم تغییری روی دهد و یا الزاما دوره آموزشی حذف و یا متوقف گردد مراتب به اطلاع فراگیر خواهد رسید ، و به یکی از طریق ذیل با موافقت فراگیر با وی رفتار خواهد شد.

الف: استرداد کامل شهریه ، انصراف از تحصیل
ب: انتقال به ترم بعد (رزرو)

۳- در صورت انصراف از دوره طبق شرایط ذیل عمل خواهد شد :

– همزمان با انتخاب واحد ۵۰% از شهریه عودت داده میشود.

– پس از تشکیل یک جلسه از کلاس و عدم شرکت فراگیر شهریه عودت داده نخواهد شد.